Захтев општинској управи СО Аранђеловац

Синдикат “Правда“ је директно од општински власти затражио информације о законитом пословању Компаније “Књаз Милош“ и њиховим обавезама према држави, као и потврде о наводној одговорној политици које воде према локалној заједници.

Поштовани,

Сходно Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја молимо Вас да нам у року од 5 радних дана доставите следеће информације :

1. Да ли предузеће “Књаз Милош“ а.д. редовно плаћа рудну ренту и у којем износу?

2. Да ли предузеће “Књаз Милош“ а.д. обезбедила водозаштитну зону око изворишта киселе воде и фабрике, у складу са Законима Републике и стандардима ЕУ, и да ли се у том смислу обавља редован инспекцијски надзор?

3. Да ли предузеће “Књаз Милош“ а.д. плаћа редовно закуп и службеност пролаза водовода киселе воде, изворишта и водозаштитне зоне?

4. Зашто је после предаје изворишта киселе воде предузећу “Књаз Милош“ а.д. пре неколико година, на јавним чесмама у аранђеловачком Парку драматично опао притисак и квалитет киселе воде предвиђен за јавну употребу?

5. У којим општинским пројектима, донацијама и спонзорству, предузеће “Књаз Милош“ а.д. учествује у унапређењу локалне заједнице, обзиром на јавно, маркетиншко-рекламно промовисање тих активности од стране тог предузећа, о којима шира заједница не зна ништа.

6. Да ли постоји прорачун, колико је оштећен буџет општине Аранђеловац због масовног коришћења незаконитог тзв. лизинга радне снаге од стране предузећа “Књаз Милош“ а.д. (тзв. аутсорсинг), будући да се нови радници ангажују преко предузећа чије седиште није на територији Општине.

Бићемо захвални на било каквом писаном одговору, па и негативном, који би искористили да тражене информације добијемо интервенцијом других надлежних органа, а непоступање по овом допису биће третирано као ћутање управе (негативан одговор странци).

Захваљујемо на сарадњи и разумевању…

Фотографија корисника Синдикат Правда / Sindikat Pravda