ПРАВНА ПОМОЋ

Анонимност је загарантована.

ПРАВДА задржава право да занимљива питања и одговоре јавно објави.

За сложенији проблем можеш нас контактирати путем електронске поште на sindikat@pravda.org.rs.