СОЛИДАРНОСТ ИЗ БРИТАНИЈЕ – CWI

Чланови Комитета радничке интернационале са седиштем у Лондону (The Committee for a Workers’ International – CWI) својим симболичним гестом, подржали су борбу радника

Агенција за мирно решавање радних спорова : Без преговора 8 дана

Агенција за мирно решавање радних спорова, иако је гарантовала хитност и непристрасност у поступању, као и ауторитет државе, у року

Комитет радничке интернационале из Лондона је уз раднике Књаза

Комитет радничке интернационале са седиштем у Лондону (The Committee for a Workers’ International – CWI) објавио је опширан чланак о радницима “Књаз Милош“

Захтев општинској управи СО Аранђеловац

Синдикат “Правда“ је директно од општински власти затражио информације о законитом пословању Компаније “Књаз Милош“ и њиховим обавезама према држави,